Khu tái định cư

Dự án khu phức hợp Kallias Complex City Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu đô thị mới Ven biển Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu dân cư Phú Thạnh Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu đô thị mới Nam Hùng Vương Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu đô thị mới The Phoenix Garden Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu nghỉ dưỡng Vũng Rô Bay Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu nghỉ dưỡng Rosa Alba Resort (Spot Light) Tuy Hòa

Liên hệ

Dự án khu đô thị mới Hưng Phú Tuy Hòa

Liên hệ

Khu đô thị An Phú Oriana Residences Tuy Hòa

Liên hệ