Group chuyên nhà đất Tuy Hòa

Nội quy và quy định Group:

Nhằm tạo ra môi trường, cộng đồng trao đổi thông tin an toàn, minh bạch hỗ trợ thông tin môi giới, mua bán và phát triển kinh doanh nhà đất tại khu vực Tuy Hòa. Trên tinh thần và sự nỗ lực xây dựng hình ảnh đặt trưng của những ACE Môi Giới làm trong nghề với tiêu chí: “Không ai trong chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta.”

Rất mong sự hợp tác hỗ trợ tử tế giúp đỡ lẫn nhau giữa các ACE Môi Giới tạo nên sức mạnh, cùng nhau vượt lên thử thách về kinh tế mới trong giai đoạn khó khăn nhất.

LƯU Ý: Chỉ đăng BĐS Tuy Hòa. Vi phạm sẽ MỜI RA khỏi Group.
1. Group sẽ LỌC dần những thành viên tham gia mà không có hoạt động, để nhường vị trí cho các ACE thực sự chuyên khu vực Tuy Hòa và các ACE mới năng động hơn.
2. ACE trao đổi thông tin sản phẩm. Vui lòng Inbox (nhắn tin) riêng, không làm trôi bài ACE khác.
3. Không spam Group theo kiểu 1 sản phẩm đăng 2, 3 lần 1 ngày.
4. Không spam Group theo kiểu cùng 1 lúc đăng 2, 3 sản phẩm.
5. Không đăng links sản phẩm qua website khác hoặc facebook Zalo.
6. Khi các thành viên đăng bài nghiêm cấm đăng kèm các hình ảnh gái gú khêu gợi.
7. Để được xét duyệt tham gia Group, vui lòng liên hệ Admin ở phần liên hệ – hỗ trợ.

Thông tin tham gia group:

Group Facebook vui lòng nhấp vào đây: https://www.facebook.com/groups/diendanbatdongsantuyhoa/

Group Zalo Tp Tuy Hòa vui lòng nhấp vào đây: https://zalo.me/g/exmmml342