Hướng dẫn thay đổi tên liên hệ/số điện thoại khi đăng tin

Khi người dùng đăng ký thành viên sẽ có ô nhập Họ tên và số điện thoại. Vì vậy, khi đăng tin tên liên hệ và số điện thoại đã đăng ký sẽ được thiết lập mặc định ở mục Tên liên hệ và mục Đện thoại trong trang đăng tin, thành viên không thể thay đổi tên liên hệ và số điện thoại tại đây. Để thay đổi, thành viên phải vào Quản lý cá nhân, tiếp đến vào Tài khoản để cập nhật lại họ tên và số điện thoại sau đó trở lại trang đăng tin.

Dưới đây là video hướng dẫn thay đổi tên liên hệ khi đăng tin.

Chúc bạn thành công!!!

Cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng bình luận bên dưới để được giải đáp và hướng dẫn.

Có thể bạn quan tâm